Kategorilista: EU-bidrag

EU-finansiering i allmännhet och särskilt för innovatiooner när det gäller miljön

EU-bidrag: ERASMUS för unga entreprenörer

Erasmus för unga företagare är ett gränsöverskridande utbytesprogram. Det ger  blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra lander  som deltar i utbytesprogrammet. Vistelsen finansieras delvis av EU. Lär av den korta filmen hur det fungerar! En ny företagare får vistas hos en erfaren företagare i ett annat land, och skaffa sig …

Fortsätt läsa »

EU bidrag: Interaktiv Workshop för Forskning & Innovation för Företag: Sista chansen 17/2?

Vi ordnar en Interaktiv Workshop för Företag som inte tidigare är specialister på EU bidrag i EU:s Ramprogram för Forskning & Utveckling. De ska lära sig att göra ett one-page proposal på en projektidé som passar dem. Den kan sedan användas för samråd med lämpliga samarbetspartners och finansiärer. Här är länken till vår sida om …

Fortsätt läsa »

EU Bidrag Forskning & Utveckling: Finns något för Er i det aktuella arbetsprogrammet för Horisont 2020?

EU bidrag: Det finns så många möjligheter i Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horisont 2020. Vill Ni hitta Era möjligheter i det gigantiska arbetsprogrammet för 2014-2015? Eco Innovation AB kan hjälpa små företag att hitta en eller flera möjligheter. EU bidrag: Top-down eller Bottom-up Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horisont 2020 erbjuder fler och bättre …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg