ERIK SANDSTRÖM

Jag heter Erik Sandström. Min hustru sedan 32 år heter Mariann. Vi bor i Jönköping och har tre vuxna barn tillsammans. Du når mig på epost: info@ecoinnovation.se

Jag vill dela mina tankar med vänner och andra. Som jägmästare har arbetet för en god miljö varit min drivkraft sedan tonåren.

I mitten av 80-talet när jag jobbade med byskogsbruk för FAO (FN-organ för jord, skog, fiske och livsmedel) slogs jag av spridningskraften för kommerssiella lösningar.  

Jag hoppas att denna sajt också kan utgöra ett bidrag till att fler innovationer för en god miljö lyckas och att de blir lönsamma för innovatörerna.