Sedan 2008 medverkar vår Erik Sandström i Uppfinnaren & Konstruktören med krönikor om hur EU-bidrag kan användas för att utveckla innovationer. Här presenterar vi de krönikor som hjälper Dig att förstå hur Du bäst arbetar med EU-bidrag.