Eco Innovation erbjuder

Hjälp i projekt: Problemlösning och hjälp vid projektstart, projektavslutning och projektledning. Utredningar om miljö, natur inkl. skogsbruk, EU– policies och bidrag och projektledning. Utbildningar, presentationer och artiklar om EU-bidrag, miljö och skog.

FÖRELÄSNINGAR, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.

Diagnos

Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram. I det ingår normalt information om tillgängliga bidrag för en ansökan och design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap för det mest lämpliga programmet.

Projektkoncept

Beskrivning av hur en ansökan på ett program bör läggas upp. Normalt ingår också extern kontroll av ansökans lämplighet. En projektidè behöver normalt tas fram i ett förberedande skede för en ansökan till ett EU-bidrag. Den berättar hur Er organisation ska bygga upp ansökan om lämpligt EU-bidrag.

Hjälp vid projektansökan

Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.

Kontakta Eco Innovation

12 + 8 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Lövingsgatan 5
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se