ECO INNOVATION AB

Eco Innovation AB äger sajten. Vi är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer.

Vi har en stark track record för EU-finansiering och har tilldelats premium av DinEl Miljöfond för arbetet med Miljöinnovationer.

Bolagets ägare är Erik Sandström med familj. Han är den ende fast anställde. Eriks arbete med stöd för miljöinnovationer (LIFE) åt Skogsstyrelsen är bland det mest framgångsrika i hela EU (sagt av anställd vid EU-Kommissionen). Han har bistått med råd och dåd för 13 vinnande LIFE-ansökningar. Två av hans Life-Miljö ansökningar har kommit högst i EU-Kommissionens inofficiella rankning av ansökningar. Sannolikheten för att en svensk ansökan ska bli högst rankad ett år är 1/35-del. Han har också konsultat för miljöministerierna i Estland, Lettland och Litauen i utvecklingen av deras arbete med Life och lett stora Life-miljöprojekt med partners i upp till fem länder.

Eriks breda EU-erfarenhet har utnyttjats i många sammanhang. Det gäller ansökningar till andra EU- och svenska program för småföretag och myndigheter, samt utbildningar och information för små- och stpra företag, forskare och myndigheter. Genom krönikor i tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören har han fokuserat möjligheter till EU-bidrag för småföretag i 7 år. För utveckling och tillämpning av EU-Program i Sverige har han medverket i tex. de nationella referensgrupperna för miljön i 4:e, 5:e, 6:e och 7:e Ramprogrammet för EU FoU samt i den för Life-Natur. 2004 utsågs han av Regeringen till ledamot i Övervakningskommittén för strukturfondprogrammen för Södra Skogslänsregionen. Under 2005 medverkade han i förarbetet för landsbygdsutvecklings-programmen.

Bland tidigare samarbetspartners märks ocskå andra skogliga organisationer, EU-Kommissionen, Enterprise Europe Network, FAO (FN:s Livsmedels, Skogs- o Jordbruksorgan, Naturvårdsverket, Vägverket, Göteborgs Trafikkontor, WWF, ALMI Jönköping, Jämtlands Läns Landsting, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljöinnovationstävlingen, tidningen Uppfinnaren & Konstruktören, samt miljöinnovationsföretag.

Klicka här för att läsa om EU-finansiering.
Klicka här för att läsa mer om mig.

Eco Innovation AB erbjuder:

  • DIAGNOS: Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram.  I det ingår normalt information om tillgängliga bidrag för en ansökan och design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap för det mest lämpliga programmet.
  • PROJEKTKONCEPT: Beskrivning av hur en ansökan på ett program bör läggas upp. Normalt ingår också extern kontroll av ansökans lämplighet.
  • HJÄLP VID PROJEKTANSÖKAN: Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • UTBILDNING om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • FÖRELÄSNINGAR, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.

 

Tjänster Miljöinnovation

Vi kan erbjuda:

  • Organisation av kurser och events
  • Föreläsningar
  • Tidingsartiklar
  • Förbetalda inlägg på bloggen. Då markerar vi att det är ett förbetalt inlägg med stora bokstäver. Arbetssättet beskrivs av Blogvertiser.

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna VD Erik Sandström direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

Referenser lämnas på begäran.