EU-bidrag för utveckling

Det program som beskrivs här etiketteras normalt forskning & utveckling. Vår rubrik är EU-idrag för utveckling för att betona att EU-bidrag normalt är mer marknads- och företagsnära än svenska bidrag till forskning. Sedan 2008 medverkar vår Erik Sandström i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören med krönikor om hur EU-bidrag kan användas för att utveckla innovationer. Här presenterar vi de krönikor som hjälper Dig förstå hur Du bäst arbetar med EU-bidrag för Forskning & Innovation. I och med att EU övergår i en ny finansieringsperiod är det ännu lite oklart vilka äldre artiklar som ännu är aktuella. Jag har placerat dem nedan i min bedömda ordning efter hur aktuella de är.

EU:s SME – Instrument

 1. EU revolutionerar sin innovationsfinansiering Krav på internationellt samarbete förefaller avskaffas och EU har uttalat att administrationen ska bli enklare samt att tiden till beviljade av stöd och utbetalning ska kortas ned radikalt.
 2. EU utvecklar stödet till demonstration Detta kan ge 2,5 miljoner € till demonstration av innovationer i tillämpningsmiljö.
 3. De första erfarenheterna av Fas 1 av SME-Instrument Drygt 5 % av ansökningarna vann stöd. En av vinnarna var XVIVO Perfusion från Sverige med diagnostik av lungor för transplantation.
 4. Gör det själv för €. Handledning för att bedöma om det är värt söka till SME-Instrument och för att göra ansökan själv.
 5. EU:s fas 3 för stöd till innovationer och Jfr. Forska&Väx Fas 3 ger knappast direkta pengar men kan ge stark marknadsföringsfördel om EU vill.

Vidare om Horisont 2020 för forskning & innovation

 1. Horisont 2020 för innovationer, särskilt i små- och medelstora företag. En enkel översikt med tips på hur Du går vidare för EU:s Horizon 2020.
 2. EU-slanten Artikeln gäller ett stöd i EU:s Sjunde Ramprogram för Forskning & Utveckling och liknande möjligheter kommer säkert i Horizon 2020.
 3. Enklare marknadsnära Forskning & Utveckling med EUREKAs Individuella projekt EUREKA väntas leva vidare i den nya perioden, men förändringar kanske genomförs.
 4. Eurostars med FoU till marknaden för forskande företag EUROSTARS väntas leva vidare i den nya perioden, men förändringar kanske genomförs.
 5. Upphovsrätt i EU-projekt Artikeln från 2009 är sannolikt fortfarande en god orienterande beskrivning av sakläget, men den som bestämmer sig för att göra en ansökan och vill beakta IPR måste sätta sig in i alla detaljer.

Främst aktuellt för föregående programperioden 2007-2013

 1. Miljöinnovationer i EUFoU-projekt – möjligheter i september 2012 Här finns exempel på ansökningar i två faser, en modell som också väntas i Horizon 2020. Men Research for SMEs ska helt förändras.
 2. EU-fou-nyportal-utlysning
 3. Sjunde Ramprogrammet 2012
 4. Registrera för partnerskap hos EU
 5. EU-forskare för Dig