Ansök om bidrag från EUs miljöfond Life

EU:s miljöfond Life kan passa för miljö- och klimatinnovationer samt för värden i Natura 2000-nätverket. Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Det är normalt många steg i uppbyggnaden av en ansökan. Det är klokt att börja med en projektidé och utifrån den kontakta lämpliga partners. Det är inte krav att ha med partners. Men det kan göra det billigare och mer troligt att ett projekt kommer att nå de miljömål som EU-betalar ett bidrag för att nå. 

LIFE: Ideal tidsplan

 Nu är det dags att påbörja en ansökning till 2024 års utlysning. LIFE-programmet har reviderats inför denna finansiella programperiod för EU. Men med hänsyn till projektens komplexitet tar en fullständig ansökan ofta 3-9 månader att åstadkomma.  

Lär Dig mer om LIFE på vår sajt och på informationsdagar

Vår Erik Sandström har spelat en avgörande roll i i utvecklingen av 13 vinnande LIFE-ansökningar. Två av dessa rankades högst av alla miljöansökningar i EU. Han har också skrivit artiklar i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE för utveckling av innovationer, framförallt för mindre företag. Dessa artiklar har några år på nacken. Därför är bidragsprocenter inte aktuella. Dessa exempel på hur LIFE kan användas för att utveckla miljöinnovationer är dock fortfarande aktuella. 

Naturvårdsverket ordnar traditionellt informationsdagar om LIFE under våren. Datum för 2022 har ännu ej fastställts.

EU:s miljöprogram Life för innovativa lösningar

EU:s Miljöprogram LIFE har i denna programperiod fyra delprogram:
• Natur och biologisk mångfald
• Cirkulär ekonomi och livskvalitet
• Begränsning av och anpassning till klimatförändringar
• Övergång till ren energi

Programmet är särskilt lämpat för innovativa lösningar inkl. praktiska demonstrationer och utveckling av Best Practice för olika verksamheter. Projekten är normalt på 15–30 miljoner kr.  Den vanligaste nivån på medfinansiering från Life är 60% (man måste alltså hitta annan finansiering för resten). OBS, men investeringar får bara stöd för avskrivning under projektperioden. Inom ramen för programmet finns också stora speciella stöd som passar särskilt bra för vissa organisationer.

 

Vill du veta mer om hur du ansöker till EU`s miljöprogram LIFE?

Det är faktiskt lite av en djungel. Om Du vill ha hjälp att orientera rätt så kontakta Erik Sandström eller fyll i nedanstående kontaktformulär så kommer vi kontakta dig inom kort.

Kontaktformulär

13 + 5 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö.

Eco Innovation AB
Lövingsgatan 5
553 12 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se