Ansök om bidrag från EUs miljöfond Life

EU:s miljöfond Life kan passa för miljö- och klimatinnovationer samt för värden i Natura 2000-nätverket. Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Det är normalt många steg i uppbyggnaden av en ansökan. Det är klokt att börja med en projektidé och utifrån den kontakta lämpliga partners. Det är inte krav att ha med partners. Men det kan göra det billigare och mer troligt att ett projekt kommer att nå de miljömål som EU-betalar ett bidrag för att nå.

LIFE: Ideal tidsplan

 Nu är det för sent att påbörja en ansökning till 2020 års utlysning. LIFE-programmet väntas dock leva vidare under nästa finansiella programperiod för EU. Men med hänsyt till projektens komplexitet kommer nog en ideal tidsplan för en ansökan att likna den som tidigare gällt. En fullständig ansökan tar ofta 4-9 månader att åstadkomma.  

Lär Dig mer om LIFE på vår sajt och på informationsdagar

Vår Erik Sandström har skrivit artiklar i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE för utveckling av innovationer, framförallt för mindre företag. Dessa artiklar har några år på nacken. Därför är bidragsprocenter inte aktuella. LIFE+ = nuvarande LIFE. Dessa exempel på hur LIFE kan användas för att utveckla miljöinnovationer är dock fortfarande aktuella. 

Naturvårdsverket ordnar traditionellt informationsdagar om LIFE under våren. Datum för 2021 har ännu ej fastställts.

EU:s miljöprogram Life för innovativa lösningar

EU:s Miljöprogram LIFE kommer nog även i fortsättningen att ha en särskild del för klimatet och en del för andra miljöproblem inkl. biologisk mångfald och Natura 2000. Det är särskilt lämpat för innovativa lösningar inkl. praktiska demonstrationer och utveckling av Best Practice för i olika verksamheter. Det ger normalt högst 55 % stöd, men investeringar får bara stöd för avskrivning under projektperioden.

 

Vill du veta mer om hur du ansöker till EU`s miljöprogram LIFE?

Det är faktiskt lite av en djungel. Om Du vill ha hjälp att orientera rätt så kontakta Erik Sandström eller fyll i nedanstående kontaktformulär så kommer vi kontakta dig inom kort.

Kontaktformulär

11 + 6 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö.

Eco Innovation AB
Science Park Jönköping City
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se