Eco Innovation förmedlar kunskap om EU-bidrag

ECO innovation följer nyheter och förmedlar kunskaper om bidrag för miljö & utveckling för organisationer. EU-bidrag särskilt till utveckling för miljön är vår specialité. Men vi informerar också om andra möjligheter till stöd. Med material för självstudier och våra länkar ser Du möjligheter för Din organisation. Svenska bidrag ger Dig i första hand genom länkar en idé om möjligheter i första hand för företag. Q & A – Ställ en fråga och/eller se våra svar! Beställ vår diagnos och få en professionell beskrivning och prioritering av Era möjligheter!

Klimatklivet delar ut 600 mkr!

Klimatklivet ger hundratals miljoner varje år till klimatinvesteringar. Alla organisationer kan söka men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på CO2 utsläppen. 

Ansök om bidrag till EU`s miljöfond Life 2018

EU:s miljöfond Life kan passa för klimatinnovationer. Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Det är normalt många steg i uppbyggnaden av en ansökan.

Varför arbeta med bidrag?

  • Mer Pengar till det Ni ändå ska göra.
  • Mer Pengar åt andra att arbeta för Era mål.
  • PR för Din organisation.

Varför INTE arbeta med bidrag?

  • Lätt fånget är ofta lätt förgånget. Bidragspengar används ofta inte effektivt.
  • Bidragsgivarens krav.
  • Organisationen klarar inte att ta emot och använda medlen

Självstudier för EU-stöd

Information för självstudier om EU-stöd och svenska stöd. Vår bild på mig vid den riktiga Golden Gate-bron symboliserar att Du kan få hjälp att skaffa EU-Stöd och andra bidrag av Eco Innovation AB. De kan överbrygga Era behov av finansiering.

Att förstå arbetet för Eu-bidrag

Under många år medverkade vår Erik Sandström i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören med krönikor om hur EU-bidrag kan användas för att utveckla innovationer. Här presenterar vi de krönikor som hjälper Dig att förstå hur Du bäst arbetar med EU-bidrag.

Eu-bidrag för miljöinnovation

Miljöinnovationer kan få stöd genom praktiskt taget alla program. EU:s Agenda för Smart och Hållbar Tillväxt ska slå igenom i EU:s alla program. Det gör att det kan finnas möjligheter för offentliga och privata organisationer att använda dessa stöd för miljön.

Eu-bidrag för utveckling

Det program som beskrivs här etiketteras normalt forskning & utveckling. Vår rubrik är EU-idrag för utveckling för att betona att EU-bidrag normalt är mer marknads- och företagsnära än svenska bidrag till forskning.

Svenska bidrag

Det finns en stor mängd svenska bidrag. Här fokuserar vi bidrag till utveckling i första hand för företag, men även för myndigheter. Vi gör inte anspråk på att presentera en komplett förteckning av de möjligheter som finns. Detta är en översiktlig hjälp för att Du ska kunna börja leta själv.

Vill du veta mer om EU-bidrag?

För vidare hjälp och information om EU-bidrag, fyll i nedanstående kontaktformulär och meddela vad du behöver hjälp med så kommer vi kontakta dig inom kort.

Kontaktformulär

7 + 3 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Lövingsgatan 5
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se