En DIAGNOS ger Er kunskap hur Ni på bästa sätt utnyttjar EU-bidrag och andra bidrag?

Det är en skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram. I det ingår normalt information om tillgängliga bidrag för en ansökan och design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap för det mest lämpliga programmet.