EU bidrag för företag: Översikt 2014 – 2020

I Uppfinnaren & Konstruktören nr 6 2013 har vi beskrivit med 9000 tecken vad vi i december 2013 bedömer att företag kan använda EU- bidrag och stöd till 2014- 2020. Vi har därvid inte tagit upp stöd för jordbruket.

Presentationer

Följande presentationer avser EU:s programperiod 2007-2013. De är i betydande grad principiellt giltiga också för perioden 2014-2020. Här är länkar till presentationer i pdf format på Slideshare.

  1. EU-pengar för företag” 
  2. ”Hur prioritera arbetet med EU-finansiering”
  3. ”Bygga Internationella EU-projekt”
  4. ”EU för miljöinnovatörer” 

.