Förmedlar kunskap om EU-bidrag

ECO innovation följer nyheter och förmedlar kunskaper om bidrag för miljö & utveckling för organisationer. EU-bidrag särskilt till utveckling för miljön är vår specialité.

Våra tjänster

Hjälp i projekt: Problemlösning och hjälp vid projektstart, projektavslutning och projektledning. Utredningar om miljö, natur inkl. skogsbruk, EU– policies och bidrag och projektledning. Utbildningar, presentationer och artiklar om EU-bidrag, miljö och skog.

Självstudier om EU-stöd

EU-stöd är pengar från EU åt projekt och aktiviteter för att utveckla och genomföra EU:s politik. EU-bidrag går till politikområden som jordbruk, forskning, innovation, utbildning, miljö och naturskydd med flera.

EU-bidrag konsult för företag & organisationer

Eco Innovation förmedlar kunskap om EU-bidrag till företag och organisationer. Vi följer nyheter om bidrag för miljö & utveckling för organisationer. EU-bidrag, särskilt till utveckling för miljön är vår specialité. Men vi informerar också om andra möjligheter till stöd. Med material för självstudier och våra länkar ser Du möjligheter för Din organisation. Vår GDPR-Policy: https://eu-bidrag.org/eu-bidrag-2/gdpr-policy/

EIC Accelerator Pilot har ersatt SME Instrument

Det passar kanske för startups, små och medelstora företag med en mycket bra innovation och viss administrativ styrka.

Eurostars

är nästa deadline 23-09-14, men det kommer nytt ansökningstillfälle till vpren. Det passar bäst för små och medelstora företag som behöver innovativ forskning eller utveckling i samverkan med minst ett annat land.

Miljöprogrammet LIFE

har reviderats inför EU:s nya finansieringsperiod.  Det ska nu påskynda bra miljölösningar. Det gäller biologisk mångfald, miljö, hälsa och övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi. Det är nu väl sent för en ansökan i höst. Nästa ansökningsomgång väntas öppna våren-24 och kan resultera i stöd under 2025. 

Klimatklivet, Industriklivet o EU Innovation fund delar ut miljarder till klimatinvesteringar

Klimatklivet stöder företag och kommuner för att annars olönsamma klimatinvesteringar ska bli genomförda. Alla organisationer kan söka men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på klimatutsläppen. uttryckt i CO2ekvivalenter. Att gamla femkronor är med på bilden illustrerar det osäkra läget.
Vill du veta mer om klimatklivet?

EU:s miljöfond LIFE

EU:s miljöfond Life kan passa för innovativa lösningar för miljön. Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Det är normalt många steg i uppbyggnaden av en ansökan. Det är klokt att börja med en projektidé och utifrån den kontakta lämpliga partners.
Vill du veta mer om EU:s miljöfond LIFE ?

Våra konsult tjänster

Eco Innovation erbjuder problemlösning, hjälp att välja bidrag för ansökan och projektansökan samt vid projekt- start, -avslutning och -ledning. Utredningar om miljö, natur inkl. skogsbruk, EU– policies, bidrag, föreläsningar, utbildningar samt presentationer.

Utbildning om Eu-bidrag

EU avslutar nu finansieringsperioden 2014-2020, i den mån man inte ordnar temporära övergångslösningar för att nästa programperiod inte är klar att börja. Praktiskt taget alla program revideras mer eller mindre Vi utvecklar ett succesivt utbildningsprogram för att hjälpa Er organisation ta hem sin del av dessa pengar.

Kunskap om Eu-bidrag

Eco innovation följer nyheter och förmedlar kunskaper om bidrag för miljö & utveckling för organisationer. EU-bidrag särskilt till utveckling för miljön är vår specialité. Men vi informerar också om andra möjligheter till stöd.

Vill du veta mer om EU-bidrag för Er?

Det är faktiskt lite av en djungel. Om Du vill ha hjälp att orientera rätt så kontakta Erik Sandström eller fyll i nedanstående kontaktformulär så kommer vi kontakta dig inom kort. Vår GDPR-Policy är här. https://eu-bidrag.org/eu-bidrag-2/gdpr-policy/

Kontaktformulär

7 + 11 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Lövingsgatan 5
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Eu-peng

Klimatklivet, bidrag för klimatinvesteringar

Klimatklivet kan ge bidrag med 0,1 - 70 % Alla organisationer kan söka Klimatklivet men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på utsläppen av klimatgaser räknat i koldioxidekvivalenter. För 2016, 17 o 18 planeras respektive 1,5, 2 och...

LIFE, EU:s miljöfond det är dags nu

LIFE: Bidrag ur EU:s miljöfond, det är dags nu Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Vi har tidigare refererat den nya LIFE...