LIFE tidsplan

LIFE nu är det läge att skriva projektidé och göra tidsplan

LIFE: Bidrag ur EU:s miljöfond, det är dags nu

Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Vi har tidigare refererat den nya LIFE -förordningen, Klicka här!

Förordningen ska genomföras genom fleråriga arbetsprogram och årliga calls. Årets call har ännu inte kommit. Men arbetsprogrammet har accepterats av EU:s LIFE kommitté och torde snart bli tillgängligt. Skicka epost till erik (at) ecoinnovation.se om Du vill tala om Era möjligheter!

LIFE: Ideal tidsplan för i år

Det är normalt många steg  i uppbyggnaden av en ansökan. Det är klokt att börja med en projektidé och utifrån  den kontakta lämpliga partners. Det är inte krav att ha med partners. Men det kan göra det billigare och mer troligt att ett projekt kommer att nå de miljömål som EU-betalar ett bidrag för att nå. Vår bild till höger illustrerar nedräkningen till införandet av €uron.

Årets utlysning väntas i maj med Deadline i oktober. Juli och augusti är månader då det är lite svårt att få partners att arbeta för fullt. Därför är det bra att klara ut projektidé och tidsplan för arbetet redan i april. Fysiska möten med partners är bra att klara i maj. På så sätt grundlägger man en bra ansökan.

LIFE informationsdagar

Naturvårdsverket ordnar traditionellt informationsdagar om LIFE. I år kommer de föreutlysningen av årets call, men Naturvårdsverket känner till vilket arbetsprogram som ska gälla. För LIFE Biologisk mångfald vilket innehåller den gamla Naturdelen blir det 8/4 i Stockholm. De övriga delarna av LIFE med inriktning, miljö och klimat  inkl. innovation har sin informationsdag 10/4. Anmäl Dig på Naturvårdsverkets webbplats så ses vi.