Självstudier EU-Stöd

 


INFORMATION för självstudier om EU-stöd och svenska stöd

Vår bild på mig vid den riktiga Golden Gate-bron symboliserar att Du kan få hjälp att skaffa EU-Stöd och andra bidrag av Eco Innovation AB. De kan överbrygga Era behov av finansiering.

EU-stöd är pengar från EU åt projekt och aktiviteter för att utveckla och genomföra EU:s politik. EU-bidrag går till politikområden som jordbruk, forskning, innovation, utbildning, miljö och naturskydd med flera. För programperioden 2014-2020 väntas det bli nära 1000 miljarder €. I februari 2018 har många EU-program uppdaterats och fler uppdateringar kommer inför avslutningen av programperioden. Vår artikel ur Uppfinnaren & Konstruktören beskriver läget inför början av programperioden! LÄNK Nära 1000 miljarder € för Sysselsättning och Tillväxt

För svenska bidrag hänvisar vi till vår sida Svenska stöd.

För vidare information och hjälp, kontakta vår VD Erik Sandström (Klicka för telefon o epost)

EU-bidrag kan katalysera utvecklingen av innovationer. Se vår presentation (17 bilder) Miljösucceer och EU-bidrag  Den är inspirerande trots att den är från 2012. EU-bidrag får både privata och offentliga organisationer samt enstaka privatpersoner. Villkoren för EU-bidrag skiljer sig mellan och inom olika politikområden. Reglerna måste lusläsas för varje bidragsprogram. Några generella är dock att EU-bidrag:

  • är en kompletterande finansiering. EU finansierar inte projekt till 100%.
  • ger medel till ett specifikt projekt och får inte leda till vinst för betalningsmottagaren.
  • inte kan ges retroaktivt till projekt som redan har fullgjorts.
  • ges bara ett enda per projekt.

Vår presentation ”EU-bidrag är lönsamt för många organisationer som inte slarvar” (24 bilder) ger en översikt över varför EU-s8töd finns, vilka EU-stöd som finns i Sverige och hur det är klokt för organisationer att arbeta med EU-bidrag. Den är principiellt riktig men flera detaljer är nu 201 föråldrade i denna presentation från 2012. Ring eller eposta gärna om Du undrar över något!

Så här hittar Du vad vi skrivit om EU-stöd

  1. På denna sida tar vi upp en del av vad vi presenterat om EU-stöd.
  2. Klicka här för att läsa frågor och få svar om EU-stöd.

Genom denna länk kommer Du till en tolvbilders presentation för företag. Beskriviningen är rejält föråldrad och ska bytas ut. EU-pengar för företag.

Klicka på länken för att komma till sidan om UTBILDNING FÖR INTERNATIONELLA EU-PROJEKT. I samband med utbildningarna i Internationell EU-finansiering för myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer har vi tagit fram två presentationer. ”Hur prioritera arbetet med EU-finansiering” är på 18 bilder.  ”Bygga Internationella EU-projekt” är på 24 bilder.   ”EU för miljöinnovatörer”  är en presentation vi utvecklat för en presentation av för Enterprise Europe Networks svenska koordinatorer. Den är på 42 bilder och delvis föråldrad. Ring gärna om Du undrar över något!

I Uppfinnaren & Konstruktören har jag skrivit en serie krönikor om EU-finansiering för innovationer

Följande teman för krönikor har jag valt efter hur bra jag tror de kan vara för många innovatörer. OBS: Om en länk inte fungerar gör nog inte de andra det heller. Jag är medveten om problemet och ska åtgärda det. Du hittar länkarna i kategororier nedan:

EU-BIDRAG FÖR MILJÖINNOVATIONER

EU-BIDRAG FÖR FORSKNING & UTVECKLING

EU-BIDRAG FÖR FÖRETAG GENOM SVENSKA MYNDIGHETER

ATT FÖRSTÅ ARBETE FÖR EU-BIDRAG