EU-BIDRAG

 

INFORMATION för självstudier om EU-bidrag

EU-bidrag är pengar från EU åt projekt och aktiviteter för att utveckla och genomföra EU:s politik. EU-bidrag går till politikområden som jordbruk, forskning, utbildning, miljö naturskydd med flera. För programperioden 2014-2020 väntas det bli nära 1000 miljarder €uro. Läs vår artikel ur Uppfinnaren & Konstruktören!

EU-bidrag kan katalysera utvecklingen av innovationer. Se vår presentation (17 bilder) Miljösucceer och EU-bidrag: http://www.slideshare.net/evolveu/miljsuccer-och-eu-bidrag-1 EU-bidrag får både privata och offentliga organisationer samt enstaka privatpersoner. Villkoren för EU-bidrag skiljer sig mellan och inom olika politikområden. Reglerna måste lusläsas för varje bidragsprogram. Några generella är dock att EU-bidrag:

  • är en kompletterande finansiering. EU finansierar inte projekt till 100%.
  • ger medel till ett specifikt projekt och får inte leda till vinst för betalningsmottagaren.
  • inte kan ges retroaktivt till projekt som redan har fullgjorts.
  • ges bara ett enda per projekt.

Vår presentation ”EU-bidrag är lönsamt för många organisationer som inte slarvar” (24 bilder) ger en översikt över varför EU-bidrag finns, vilka EU-bidrag som finns i Sverige och hur det är klokt för organisationer att arbeta med EU-bidrag: http://www.slideshare.net/evolveu/miljsuccer-o-eu-bidrag-2

Så här hittar Du vad vi skrivit om EU-stöd

  1. På denna sida tar vi upp en del av vad vi presenterat om EU-stöd.
  2. Klicka här för att läsa frågor och svar om EU-stöd.

Genom denna länk kommer Du till en tolvbilders presentation av EU-pengar för företag.  http://www.slideshare.net/evolveu/eu-peng-fr-fretag-presentation/   Klicka på länken för att komma till sidan om UTBILDNING FÖR INTERNATIONELLA EU-PROJEKT. I samband med utbildningarna i Internationell EU-finansiering för myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer har vi tagit fram två presentationer. ”Hur prioritera arbetet med EU-finansiering” är på 18 bilder. http://www.slideshare.net/evolveu/prioritera-arbetet-fr-eu-projekt ”Bygga Internationella EU-projekt” är på 24 bilder. http://www.slideshare.net/evolveu/bygga-internationella-euprojekt-3582536 ”EU för miljöinnovatörer”  är en presentation vi utvecklat för en presentation av för Enterprise Europe Networks svenska koordinatorer. Den är på 42 bilder.  http://www.slideshare.net/evolveu/eu-fr-miljinnovatrer

I Uppfinnaren & Konstruktören gör jag en serie krönikor om EU-finansiering för innovationer

Följande teman för krönikor har jag valt efter hur bra jag tror de kan vara för många innovatörer. Du hittar dem i kategororier nedan:

EU-BIDRAG FÖR MILJÖINNOVATIONER

Med kunders € över dödens dal €-miljon för miljöinnovation Exempel på €-miljon för miljöinnovation €€€ för att sprida miljöinnovationer €uro sprider miljöinnovationer Forskning & Utveckling för Eco Innovation

EU-BIDRAG FÖR FORSKNING & UTVECKLING

EU-slanten EU-forskare för Dig EU-fou-nyportal-utlysning Registrera för partnerskap hos EU Enklare marknadsnära Forskning & Utveckling med EUREKAs Individuella projekt Eurostars med FoU till marknaden för forskande företag Upphovsrätt i EU-projekt

EU-BIDRAG FÖR FÖRETAG GENOM SVENSKA MYNDIGHETER

EU-peng för innovationer på landsbygden EU för Din kompetens EU och LRF:s pengar på landsbygden Först till kvarn – också för €uro

ATT FÖRSTÅ ARBETE FÖR EU-BIDRAG

Bästa €uron för företaget €€€ stimulerar samarbete Varför finns vissa EU-stöd, men inte andra Promille för miljoner €uro Gratis Support för EU-stöd  Hitta samarbeten gratis i EU Prioriteringsordning för EU-bidrag åt företag

Länkar till sidor för EU-bidrag är under utveckling.

 De ska inkludera sidor hos Jordbruksverket, VINNOVA, Tillväxtverket, ESF-Rådet, Internationella Programkontoret, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vår bild på mig vid den riktiga Golden Gate-bron symboliserar att Du kan få hjälp att skaffa EU-Pengar av Eco Innovation AB.