INFORMATION för självstudier om EU-stöd och svenska stöd

Vår bild på mig vid den riktiga Golden Gate-bron symboliserar att Du kan få hjälp att skaffa EU-Stöd och andra bidrag av Eco Innovation AB. De kan överbrygga Era behov av finansiering.

EU-stöd är pengar från EU åt projekt och aktiviteter för att utveckla och genomföra EU:s politik. EU-bidrag går till politikområden som jordbruk, forskning, innovation, utbildning, miljö och naturskydd med flera. För programperioden 2014-2020 väntas det bli nära 1000 miljarder €. I februari 2018 har många EU-program uppdaterats och fler uppdateringar kommer inför avslutningen av programperioden. Vår artikel ur Uppfinnaren & Konstruktören beskriver läget inför början av programperioden! LÄNK Nära 1000 miljarder € för Sysselsättning och Tillväxt

För svenska bidrag hänvisar vi till vår sida Svenska stöd.

För vidare information och hjälp, kontakta vår VD Erik Sandström (Klicka för telefon o epost)

EU-bidrag kan katalysera utvecklingen av innovationer. Se vår presentation (17 bilder) Miljösucceer och EU-bidrag  Den är inspirerande trots att den är från 2012. EU-bidrag får både privata och offentliga organisationer samt enstaka privatpersoner. Villkoren för EU-bidrag skiljer sig mellan och inom olika politikområden. Reglerna måste lusläsas för varje bidragsprogram. Några generella är dock att EU-bidrag:

  • är en kompletterande finansiering. EU finansierar inte projekt till 100%.
  • ger medel till ett specifikt projekt och får inte leda till vinst för betalningsmottagaren.
  • inte kan ges retroaktivt till projekt som redan har fullgjorts.
  • ges bara ett enda per projekt.

Vår presentation ”EU-bidrag är lönsamt för många organisationer som inte slarvar” (24 bilder) ger en översikt över varför EU-s8töd finns, vilka EU-stöd som finns i Sverige och hur det är klokt för organisationer att arbeta med EU-bidrag. Den är principiellt riktig men flera detaljer är nu 201 föråldrade i denna presentation från 2012. Ring eller eposta gärna om Du undrar över något!

Så här hittar Du vad vi skrivit om EU-stöd

  1. På denna sida tar vi upp en del av vad vi presenterat om EU-stöd.
  2. Klicka här för att läsa frågor och få svar om EU-stöd.

Genom denna länk kommer Du till en tolvbilders presentation för företag. Beskriviningen är rejält föråldrad och ska bytas ut. EU-pengar för företag.

Klicka på länken för att komma till sidan om UTBILDNING FÖR INTERNATIONELLA EU-PROJEKT. I samband med utbildningarna i Internationell EU-finansiering för myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer har vi tagit fram två presentationer. ”Hur prioritera arbetet med EU-finansiering” är på 18 bilder.  ”Bygga Internationella EU-projekt” är på 24 bilder.   ”EU för miljöinnovatörer”  har vi utvecklat för Enterprise Europe Networks svenska koordinatorer. Den är på 42 bilder och delvis föråldrad. Ring gärna om Du undrar över något!

I Uppfinnaren & Konstruktören har jag skrivit en serie krönikor om EU-finansiering för innovationer

Följande teman för krönikor har jag valt efter hur bra jag tror de kan vara för många innovatörer. OBS: Om en länk inte fungerar gör nog inte de andra det heller. Jag är medveten om problemet och ska åtgärda det. Du hittar länkarna i kategorier nedan:

EU-BIDRAG FÖR MILJÖINNOVATION

EU-BIDRAG FÖR FORSKNING & UTVECKLING

    EU-BIDRAG FÖR FÖRETAG GENOM SVENSKA MYNDIGHETER

    ATT FÖRSTÅ ARBETE FÖR EU-BIDRAG