Utbildningar för bidrag från EU o Sverige

EU börjar nu få full fart på finansieringsperioden 2021-2027 samtidigt som den 2014-2020 avslutas. Liksom inför förra perioden ordnar vi nu utbildningar för bidrag från EU och Sverige. Vi hjälper organisationer ta hem sin del av möjliga bidrag. Pengarna fördelas efter Sveriges och EU:s politiska prioriteringar. Inom Sverige styrs EU-pengarna i hög grad av svenska organ. Just nu erbjuder vi en skräddarsydd utbildning för ett företag och dess kunder. Se nedan under skräddarsydd utbildning.

Horizon 2020

Horizon 2020 är en EU Bidrag kurs, en interaktiv workshop för I första hand företag som inte tidigare använt sig av EU:s program för Forskning & Utveckling (FoU), i andra hand företag med viss erfarenhet av EU:s ramprogram för FoU, i tredje hand forskare utan närmare kunskap om EU:s program för Forskning & Utveckling.

Eu-stöd för företag

Vi uppdaterar vår kurs ”EU-bidrag åt företag för miljöutveckling”. Vi kommer nu att ta upp Landsbygdsprogrammet, Socialafonden, Miljöfonden LIFE, Regionalfonden, Interreg, mfl, alternativ förutom Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horizon 2020

Skräddarsydd EU-utbildning

Just nu kan Du anmäla Dig till vår skräddarsydda utbidningdag 21/11 kl 10 – 17 i Jönköping. Denna utbildning ger möjlighet för t.ex. ett företag, en myndighet, en inkubator, ett företagshotell, en förening, t.ex. en uppfinnarförening eller en branschorganisation att få en kurs på hemmaplan och få den skräddarsydd för sina behov. Vi genomför i november en utbildning så nu kan vi bygga vidare på det framtagna materialet för att skräddarsy en anpassning

Utbildning för internationella EU-projekt

Internationella EU-projekt ger möjlighet till satsningar som inte ryms inom ramen för de strukturfonder som administreras av svensak myndigheter. De ger särskilda möjligheter for projektdeltagarna att lära av varandra.

Så här anmäler du dig till våra kurser

Anmäl ditt intresse till våra EU-kurser genom att fylla i nedanstående kontaktformulär. Ange uppgift om kurs, namn, organisation, adress och din epostadress.

Anmälningsformulär

14 + 15 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Science Park Jönköping City
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se