PROJEKTIDÉ

En PROJEKTIDÉ  behöver normalt tas fram i ett förberedande skede för en ansökan till ett EU-bidrag. Den berättar hur Er organisation ska bygga upp ansökan om lämpligt EU-bidrag.

Normalt krävs en beskrivning projektidé för att kunna ansöka om bidrag för arbetet med ansökan. Den ger också möjlighet att samråda med de svenska eller EU-myndigheter som stöder ansökningsarbetet med kunskaper. De kan ofta mot bakgrund av projektidén bekräfta att en ansökan är lämplig eller förklara på vad sätt den är olämplig.

Om någon myndighet kan uttala sig om idén för ansökan ingår också dess kontroll av ansökans lämplighet.