PROJEKTANSÖKAN

Hjälp vid Projektansökan

Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella bidragsprogram och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.