EUREKA FÖR Individuella projekt

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2011:6

Detta stöd fungerar i princip fortfarande på samma sätt år 2018.