Krönika – Upphovsrätt i EU-projekt

Krönika i Uppfinnaren & Konstruktören 6/2009: Upphovsrätt i EU-projekt

Texten är i princip fortfarande aktuell. Men det som enligt nedan skulle hittas på CORDIS finner Du i stället på EU:s Horisont 2020 Participant Portal. LÄNK

U&K20096kronika