GDPR-policy för denna sajt och Eco Innovation AB 180525

FÖRTECKNING ÖVER PERSONUPPGIFTER SOM HANTERAS AV Eco Innocation AB

Personuppgiftsansvarig tillika Dataskyddsombud för Eco Innovation AB. Erik Sandström. Epost: erik@ecoinnovation.se (ditt företag) inklusive kontaktuppgifter.

Vi sparar personuppgifter som förekommer på Leverantörsfakturor, Kundfakturor samt på Visitkort vi fått liksom i avtal vi har träffat. Den rättsliga grunden är Bokföringslagen som kräver att vi ska spara sådan information samt samtycke.

De kategorier av personuppgifter vi sparar är adressuppgifter och andra uppgifter som förekommer på fakturor, visitkort och avtal. Vi avser inte lämna ut personuppgifterna till någon annan utan att först tala med den det berör. Det gäller också till personer utanför EU. Personuppgifterna kommer att lagras tills berörd person begär att de tas bort, efter det att lagar inte längre ställer krav på lagring.

Den personuppgifter gäller kan begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Hen har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter. Hen har också rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

KUNDREGISTER

Vi för inte kund- eller leverantörsregister. Kontaktuppgifter sparas i bokföringen.

NYHETSBREV

Vi har 2 Nyhetsbrev: EU-PENG och MILJÖGLAD. Vid anmälan till Nyhetsbrev hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy och i varje Nyhetsbrev finns information om var vår personuppgiftspolicy går att läsa och hur man avbeställer Nyhetsbrevet. När man beställer Nyhetsbrevet eller sänder epost till oss ser vi det som ett medgivande att sända epost till mottagaren.

SAJTER

Vi har 3 sajter: EU-bidrag.org ; Miljöinnovation.se samt EUGrants.eu . Vi samlar inte in cookies. Vi sparar Personuppgifter för den som ringer eller ställer en fråga med anledning av våra sajter.

EPOST

I foten till epost vi sänder finns hänvisning till vår GDPR policy och möjlighet att svara med begäran om att bli struken ur vårt epostregister. Epostkontakter äldre än 10 år raderar vi.

ANSTÄLLDA

Uppgifter om anställda sparas i bokföringen. Dessutom sparar vi material de har gett oss i samband med anställningen.