EU:s miljöfond LIFE för bland annat klimatinnovationer

EU:s miljöfond Life kan passa för klimatinnovationer. Vill Ni ha hjälp med ansökan så ring vår Erik Sandström. 070-2994762.

 

EU:s miljöfond LIFE för bl.a. klimatinnovationer

EU:s miljöfond LIFE för bl.a. klimatinnovationer