SME Instrument – fas 3

Fördel innovation för små- och medelstora företag

 

SME-instrument fas 3, Horisont 2020, EU-bidrag

Krönika om SME Instrument fas 3 ur Uppfinnaren & Konstruktören 2014:1