EUFoU för innovationer, tankar i augusti 2012

EU:s Forsknings- & Utvecklingsprogram kan hjälpa till för utveckling av innovationer på flera olika sätt. Denna krönika berätttar hur man kunde utnyttja dessa sätt för sista utlysningen i EU:s Sjunde Ramprogrammet för FoU.

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2012:4, publicerad i september 2012.