Systematiskt bidragsarbete förstärker företag

Systematiskt bidragsarbete lyfter företag särskilt genom EU-bidrag.

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2012:6, publicerad i november 2012.

 

Vironova AB

Systematiskt bidragsarbete lyfter företag