EU bidrag: Företagsfrukost i Nässjö 26/3 Företag i grannkommuner är välkomna

Event: Företagsfrukost

Tema: EU Bidrag

Vart: I Nässjö, lokalen medelas
senare

När: 26/3 | 08.00-09.30,
Därefter finns tid 
för personliga
frågor till presentatörerna

Anmälan:
Erik Sandström
info@ecoinnovation.se
Tel: 0702994762  

EU gör det lättare att få stöd särskilt för Små och medelstora företag. I Ramprogrammet för Forskning & Innovation finns bra stöd för innovationer utan krav på samarbete med andra länder. Stödreglerna förenklas också. Långt ifrån allt är klart, men det finns tydliga förbättringar för företag.

Välkommen till ett intressant och förhoppningsvis för många lönsamt frukostmöte. Myndigheter med ansvar för EU-bidrag i Jönköpings län, såsom Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-Rådet och Enterprise Europe Network medverkar också.

EU bidrag: Succé för Företagsfrukost i Jönköping 30/1

Med femtiotalet deltagare blev det god anslutning till vår Företagsfrukost tillsammans med Näringslivsavdelningen i Jönköping kommun. Det var ett logistiskt vågspel. Elva presentationer från sex personer som aldrig tidigare samarbetat på detta sätt på 60 minuter. Vi klarade det. Det är roligt att jobba med riktiga proffs som klarar ett sånt tidsschema. Kanske vi inspirerades av Jönköpings 700-åriga historia som logistiskt centrum.

Fr. v. Näringslivschefen i Jönköping Camilla Littorin, Enhetschef Nina Elmsjö Länsstyrelsen, Projektledare Malin Jönsson Enterprise Europe Network, Erik Sandström Eco Innovation AB, Regionchef Leif Einarsson ESF-Rådet, Beredningshandläggare Jonas Neuman Tillväxtverket och Emir Kllokoci Eco Innovation AB

Fr. v. Näringslivschefen i Jönköping Camilla Littorin, Enhetschef Nina Elmsjö Länsstyrelsen, Projektledare Malin Jönsson Enterprise Europe Network, Erik Sandström Eco Innovation AB, Regionchef Leif Einarsson ESF-Rådet, Beredningshandläggare Jonas Neuman Tillväxtverket och Emir Kllokoci Eco Innovation AB

Jaffärer.se har rapporterat om Företagsfrukost i Jönköping. Här är artikel och bilder från Jaffärer.se

*Jaffärer.se äger FOTOT av ansvariga för Företagsfrukosten i Jönköping.