EU bidrag: Det finns så många möjligheter i Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horisont 2020. Vill Ni hitta Era möjligheter i det gigantiska arbetsprogrammet för 2014-2015? Eco Innovation AB kan hjälpa små företag att hitta en eller flera möjligheter.

EU bidrag: Top-down eller Bottom-up

Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horisont 2020 erbjuder fler och bättre möjligheter än sina föregångare. Det finns möjligheter för nästan alla organisationer. Många detaljerade utlysningar är i princip ren beställningsforskning. Det kallas för top-down projekt.

Ett exempel på top-down projekt är startprojektet för Midsummer AB som började 2006. Företaget tog fart och lockade finansiärer genom den kvalitetsstämpel som EU-projektet innebär. Entreprenörerna hade ”bara” en idé grundad på spetskompetens. Men de hittade en EU-utlysning som passade dem som hand i handske. Svenska myndigheter sade de var för små för att ha en chans. De sökte ändå och fick stöd. Kolla vår presentation av bland annat detta på Slideshare

Det finns också bottom-up projekt. Det innebär att ansökaren relativt fritt får definiera vad som ska ingå i projektet. Det bör gå att hitta en möjlighet för nästan varje litet eller medelstort företag som har ett betydande utvecklingsarbete framför sig.

EU-bidrag: Vad får Du ut av ett projekt

EU stöder företag i projekt normalt med 70 % av direkta kostnader + ett påslag av 25 % för indirekta kostnader. Det kan bli 100 000 €, men det kan också bli mycket mer. Men det är normalt inte uppväxlingen av Dina egna pengar som är Ditt bästa utbyte av ett projekt. Volvo är det bästa svenska företaget i dessa program. Här refererar Urban Wass, Volvo sina erfarenheter av 30 års arbete med EU bidrag för Forskning & UtvecklingTänk att han vågade säga att en krona satsad i EU Forsknings- o Utvecklingsprojekt ger Forskningsutbyte för 20 kr.

Att små företag kan lyckas framgår av exemplet Midsummer, länk ovan. De blev Sveriges Snabbast växande företag 2012.

Vi kan hjälpa Er hitta möjliga utlysningar

De allra flesta projekt innebär ett samarbete i partnerskap med andra länder. Men för att kunna komma med i ett sådant måste Ni veta vad som finns att söak och ha en uppfattning om hur Ni ska hitta andra organisationer som kanske längtar efter att få träffa Er.

Det finns så många möjligheter att söka medel att de flesta bara blir förvirrade av möjligheterna. Vi kan göra en sökning gemensamt för många företag. Den gäller Arbetsprogrammen för 2014-2015 för Horisont 2020.

Vår kostnad per företag beror på hur många som vill använda vår hjälp för detta. Tänk igenom Ert företags utvecklingsbehov! Finns det en Europeisk dimension i det. Kan resultatet av ett utvecklingsprojekt för Er anses ha en betydande innovationshöjd? Skicka i så fall en beskrivning på högst en halv A4 sida av företaget och dess utvecklingsbehov till info(at)ecoinnovation.se.

Vårt Introduktionspris är bara 300 kr för 1-3 förslag på utlysningar som kan passa företaget. Vi kan höja det när vi får erfarenhet av vad det kostar att erbjuda denna tjänst. Om vi inte kan lämna några förslag som vi anser möjliga att arbeta med tar vi inte betalt. För Medelstora och stora företag lämnar vi offert i vart enskilt fall. Beställ Er sökning senast 10:e februari. Vi levererar senast 7:e mars.

För eventuella frågor kontakta Erik Sandström, erik(at)ecoinnovation.se eller tel. 070-2994762