EU bidrag EU projekt

Dieselgasbil från Volvo. Volvos bild

EU-bidrag: Volvos tre skäl för att vara med i EU projekt

Urban Wass, Senior Vice President, Research & Innovation Policy, AB Volvo sammanfattade bolagets 30 åriga erfarenhet av EU-program på VINNOVAs konferens 29/1. Urban är nu också Styrelseordförande för högskolan i Skövde.

 Volvokoncernen i EU projekt

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Volvo har 115 000 anställda i många länder. Företaget har arbetat i EU-projekt sedan 1984 och deltagit i totalt 175 projekt. Volvo är främst bland svenska företag och tolva bland Europas företag i EU Forsknings- & Utvecklingsprogram.

EU projekt är mycket bra. OBSERVERA dock att det tar lång tid att komma upp på banan. Det finns tre skäl och bieffekter talar för EU-program.

EU projekt ger högre kvalitet

Med EU-projekt når man högre kvalitet på Forskningen. Det har flera orsaker. Projekten sätts samman av starkast möjliga lag. Det beror på den konkurrens det är om pengarna. Den stimulerar samarbete mellan de bästa forskarna. Utlysningarna är i regel top-down beställningar av vad samhället behöver i en framtid. Förberedelserna för utlsyningar gör att de fokuserar det både industri och samhälle prioriterar. Det ger en stark Känsla för vad som är viktigt och vilka begränsningar som finns.

EU bidrag EU projekt

Volvo P1900 på Åtvidabergs industrimuseum – en gammal utvecklingssatsning som inte tålde verkligheten. Men plastbilen är snygg FOTO: Eco Innovation AB

 

EU projekt ger mer forskning för pengarna

Delfinansiering via EU ger mer mycket mer forskning för pengarna. Forskningen ökar hos alla aktörer, tex. vid universitet och högskolor, vid institut och också inom industrin. Det ger en stor utväxling på satsade medel. En forskningskrona i EU-program kan ge tillgång till forskningsresultat för 20 kronor. I de delar av projekt där parter samverkar äger parterna gemensamt forskningsresultaten.
EU-projekten ger också en smart arbetsdelning. De bästa specialisterna arbetar med sitt. Var och en bidrar med sin tillgång till utrustning, programvara, metoder mm. Det gör att projekten kostar mindre än vad de skulle göra om de drivs av en partner.

EU projekt ger aktörssamverkan

EU bidrag EU projektv

Slutfotot för EU bidrags Volvoprojekt för att utveckla flygmotor

Många problem är så komplexa att de inte kan lösas av en enda ”spelare” i samhället. I utllsyningarna definieras sådana problem. EU-programmen ger möjlighet att samla de nödvändiga intressenterna för att klara detta. Dessutom:
En betydande fördel är med EU-projekt är att många människor med olika bakgrund ser på problemen. Det ger nya idéer till båtnad för alla. Ny kompetens växer i mötet mellan människor. Kontaktnäten växer och blir till stor framtida nytta.

Praktexempel: En ny generation Lastbilar

Det kan ta 5-12 år från forskningsstart till en ny produkt. Detta började med två projekt, RADARNET 2000-2004 och PReVent 2004-2008. Totalt sett har tio mljoner ingejörstimmar satsats i den nya last bilen. Den bygger på samverkansprojekt. Det är ytterligare 4 EU-projekt och 9 svenska projekt.

Denna satsning har givit tre stora förbättringar i lastbilarna:
1. Förarstödssystem som är avancerade system för säker körning och för att upptäcka trötthet hos föraren;
2. Krocksäkerhet med världens starkaste hytt som har “nödutgång” på taket;
3. Automatisk nödbromsning med hjälp av radar och kamera

EU Projekt Horisont 2020 i Framtiden

Urban Wass sammanfattar: Horisont 2020, med sina tre prioriteringar (spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar), är ett bra och välbalanserat program.
Volvokoncernen kommer absolut att vara en aktiv deltagare. Ett tiotal projekt är på gång. De ska ge Effektivare, säkrare, tystare och renare fordon och produktion.