EU-Bidraget BONUS för Östersjön

BONUS är ett forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010-2016. Det är en del av EU:s Östersjöstrategi. Den ska ge en samordnad ram för de viktigaste utmaningarna för Östersjöregionen och ta fram konkreta lösningar på dessa utmaningar. BONUS ska fördela 100...

Horisont 2020 SME – instrumentets utlysningar

EU:s Horisont 2020 SME Instrument innebär en radikal förbättring av EU-bidrag för innovationer i små och medelstora företag. I år utlyses bidrag för fas 1 och fas 2 av SME Instrument. För demonstrationsfasen kan finnas 2,5 mljoner €uro att tillgå för två års arbete...