flerohoppskurenweb

Flerohopp är kanske bästa ortsnamn som symbol för EU bidraget SME instrument för Innovation i Små- och medelstora företag i Horisont 2020.

EU:s Horisont 2020 SME Instrument innebär en radikal förbättring av EU-bidrag för innovationer i små och medelstora företag. I år utlyses bidrag för fas 1 och fas 2 av SME Instrument. För demonstrationsfasen kan finnas 2,5 mljoner €uro att tillgå för två års arbete Principiellt fokuserar:

 1. Fas 1 projekt första utveckling av en innovation fram till andra affärsplan. Se vidare här!
 2. Fas 2 projekt fortsatt utveckling av en innovation fram till tredje affärsplan som ska kunna utgöra grund för att ta in privata investerare. Se vidare här!
 3. I Fas 3 ska inte bidrag utgå däremot kan det bli andra former av stöd såsom rådgivning och lån.

Varför inte går vår kurs Horisont 2020 för företag och lära Dig Dina möjligheter att ta hem några miljoner €. Vidare information här:

IT-1-2014: Small business innovation research for Transport

 1. NMP-25-2014: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 2. DRS-17-2014: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures”
 3. PHC-12-2014: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
 4. BIOTEC-5a-2014: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

SME Instrumentets Deadlines 2014

Utlysningarna öppnar första mars. Därefter kan man skicka in ansökningar som utvärderas kontinuerligt. En för dålig ansökan som är ska få ett snabbt svar så ansökaren slipper hoppas i onödan. Det är ännu inte klart om en hyfsad men ännu inte optimal ansöakr bra ansökan kan få tips för att förbättras. Vid resp. Deadline nedan sker en utvärdering och tilldelning av medel för inkomna föransökningar. Följande Deadlines gäller för 2014:

 1. 18/6 Fas 1
 2. 09/10: Fas 2
 3. 24/09: Fas 1
 4. 17/12: Fas 1 och Fas 2 /2014

Den som vinner ett fas 1 stöd kanske kan ha viss förtur till senare fas 2 stöd. Utvärderingen av en fas 1 ansökan kan ta fyra månader och ett projekt kan ta 6 månader. För den som planerar använda fas 2 stödet efter fas 1 stödet bör troligen fas 2 projekt ansökningar inte göras tidigare än 10 månader efter deadline för fas 1 ansökan. Fas 2 ansökningar baserade på fas 1 projekt kan lämnas in tidigast 2015. Då kan dessa deadlines vara aktuella:

 1.  18/03/2015
 2. 17/06/2015
 3. 17/09/2015
 4. 16/12/2015