VINNOVAs program Forska&Väx har spelat en stor/avgörande roll i utvecklingen av många svenska innovationer. När ska man överväga att i stället använda EU:s SME Instrument? Vi ger först en jämförelse för Dig som redan har en hum om båda programmen och sedan information om dem. För SME-Instrument ger vi bara länkar till vad vi redan skrivit.

Bäst för Dig: Forska & Väx eller SME Instrument?

Det är betydande likheter mellan de båda programmen. Någon har sagt att utformningen av SME Instrument delvis inspirerats av Forska & Väx. Nedan är några punkter, men kanske inte alla, värda att tänka på om Du ska välja mellan dessa program.

  1. Generellt sett är det bättre att arbeta med stödprogram som administreras i närheten av företaget. Det underlättar kommunikationen och kraven på formalism blir mindre.
  2. SME Instrument kräver en Europeisk dimension. Den som inte kan argumentera mycket bra för en sådan ska avstå från detta program.
  3. SME Instrument kan i andra fasen ge mer än 2,5 miljoner € på två år medan Forska & Väx kan ge högst 5 000 000 kr på 6-18 månader. Den som har gjort ett SME Instrument projekt i fas 1 kan ha ett försteg till fas 2.
  4. Den som har pågående projekt hos Forska & Väx kan inte söka detta program.
  5. Företag som är mindre än ett år gammalt och söker högst 200 000 € kan få upp till 100 %  bidrag av Forska % Väx.
  6. Stödnivåerna är nog likartade. SME-Instrument ger högst 70 % av direkta kostnader + 25 % av indirekta kostnader medan Forska & Väx ger högst 50 % av totala kostnader. Reglerna för vad som är godkända kostnader skiljer mellan programmen. Den som är mycket intresserad av denna skillnad bör göra en egen bedömning utifrån vilka kostnader som förväntas inom ett projekt.
  7. Dotterbolag till stora företag kan inte få stöd av SME-Instrument men det kan gå med Forska & Väx

Lite information om Forska & Väx

Programmet kan sökas av svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med upp till 250 anställda. En förutsättning är att de kan skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer. Stödet är normalt 50 % av godkända kostnader.Det finns två typer av projekt: förstudier och utvecklingsprojekt. Men ett företag som vid ansökningsdagen är under ett 1 år gammalt kan söka 100 % av  projektkostnaden dock max 200 000 Euro.

  1. En förstudie undersöker om det finns tekniska och kommersiella förutsättningar att lyckas med ett planerat utvecklingsprojekt. Typisk projekttid är 2-9 månader. Det saknas nu särskilda begräsningar för hur mycket pengar som kan beviljas till förstudier. Tidigare var det dock högst 500 000 kr.
  2. Utvecklingsprojekt ska söka ta fram en produkt eller tjänst som skapar nytta hos kunder och säkerställer lönsamhet, tillväxt och samhällsnytta. Typisk projekttid är 6 – 18 månader. VINNOVA kan bevilja upp till fem miljoner kronor/ansökan. Ansökningarna bedöms i konkurrens och kan lämnas in under hela året.

Tidigare har cirka 20 procent av alla ansökningar fått stöd. Under 2014 kommer ansökningarna att bedömas vid tre tillfällen: 17 januari, 7 april och 15 september. De ansökningar som kommit in senast den 17 januari klockan 14.00 kommer att bedömas i första omgången. Fullständig utlysningstext och ansökningsmallar finns på VINNOVAs webbplats.

SME Instrument

Vi har skrivit om årets utlysningar och Deadlines här.

Här är en krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om SME Instrument Fas 1

Här är en krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om SME Instrument Fas 2