Vi har genomfört Sveriges första kurs med fokus EU-bidraget Horisont 2020 för företag. Horisont 2020 är mycket bättre för företag än EU:s föregående Sjunde Ramprogram för Forskning & Utveckling. Vår tretimmars utbildning skiljer sig mycket från de allmänna informationsmöten som ordnas av myndigheter. Kursmålet är att deltagarna ska kunna ta fram ett s.k one page proposal. Länk till vår kurs sida.

Kurs: EU-Bidrag Horisont 2020 för Företag

 Mål:

 •  Målgrupp: I första hand företag som inte tidigare använt sig av EU:s program för Forskning & Utveckling (FoU), i andra hand företag med viss erfarenhet av EU:s ramprogram för FoU, i tredje hand forskare utan närmare kunskap om EU:s program för Forskning & Utveckling.
 •  Kursmål: Att deltagarna ska förstå möjligheterna i Horizon 2020 och identifiera vad deras företag kan göra i första utlysningen 11/12/2013 samt förstå hur de ska göra ett one-page proposal.

 Tider och plats:

 • 4 timmar i grupp med uppföljande enskild överläggning på en halvtimma. Den enskilda överläggningen genomförs IRL eller som telefonmöte. Kursen genomförs i Science Park i Jönköping.
 • Vi erbjuder samma kurs för enskilda företag med behov av att utbilda flera personer och för grupper av småföretag inom en inkubator eller en samarbetsorganisation för innovativa företag.

 Kursplan

Vi varvar systematiskt korta föreläsningar med övningar för att hålla kurs deltagarnas uppmärksamhet. Kursen genomförs i tio steg.

 1. Introduktion, EU 2020, Generellt   om Horisont 2020
 2. Övning: Presentation av Deltagarna och deras intressen
 3. Projekttyper, Tidsplan,   Utvärderingskriterier
 4. Övning: Pengatankar
 5. SME Instrument, EUREKA, Eurostars
 6. Paus
 7. Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar
 8. Övning: De viktigaste punkterna i en utlysning för respektive kursdeltagares innovation
 9.  Hur göra ansökan, One-page Proposal,   Stöd för ansökningsarbetet,
 10. Enskilda överläggningar

Erfarenheter av första kursen Horisont 2020 för företag

Det var ett lyckat grepp att göra en särskild kurs för företag. Genom att kursmålet är så konkret har vi tvingats arbeta hårt med att välja vilken kunskap vi ska prioritera att föra ut till kursdeltagarna. Samtliga deltagare var från små företag. Det underlättade anpassningen till målgruppen. Några intressanta erfarenheter:

 1. 80 % av deltagarna ville arbeta vidare för att ta fram ett one-page proposal.
 2. Deltagarna fick mycket mer operativ kunskap än vid traditionella informationstillfällen om EU program. Orsaken var dels målgruppsanpassningen till företag och dels vårt arbete för att sortera fram de viktigaste kunskaperna i våra presentationer.
 3. Alla deltagare följde uppmärksamt presentationerna.