EU bidrag: Företagsfrukost i Jönköping

EU bidrag konsult Erik Sandström

Författaren vid John Lennon-muren i Prag får symbolisera EU:s grund som ett fredsprojekt.

I en ny programperiod ska EU dela ut nära 1000 miljarder €. Det är bidrag fram till 2020. Ska många miljoner kronor gå till företag i Jönköping? Vid företagsfrukosten kan du få en första orientering om Ert företags möjligheter.

Enklare och bättre EU bidrag för företag

EU gör det lättare att få stöd särskilt för Små och medelstora företag. I ramprogrammet för Forskning & Innovation finns bra stöd för innovationer utan krav på samarbete med andra länder. Stödreglerna förenklas också. Långt ifrån allt är klart, men det finns tydliga förbättringar för företag.

Välkommen till ett intressant och förhoppningsvis för många lönsamt frukostmöte. Näringslivsavdelningen i Jönköpings kommun arrangerar mötet tillsammans med Eco Innovation AB. Myndigheter med ansvar för EU-bidrag i Jönköping, såsom Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-Rådet och Enterprise Europe Network medverkar också.

 Anmäl Dig!

Datum:   30 januari 2014;                                      Tid:                  7.30 – 8.30

Plats:                 Science Park, Gjuterigatan 9;      Mat:                  Frukosten från 07.15

Anmälan till frukostmötet sker till Monica Raske, monica.raske@jonkoping.se eller telefon 036-10 55 20 senast den  28 januari.

EU-bidrag för Företag på andra platser

Eco Innovation AB kan i mån av tid samarrangera motsvarande företagsfrukostar på andra platser. Det finns alldeles för många företag som inte ut. Eposta VD Erik Sandström om Du representerar en organisation som är intresserad av detta: erik@ecoinnovation.se