EU bidrag HORISONT 2020 EU projekt

VINNOVAs Generaldirektör hälsade åhörarna välkomna

EU bidrag för Forskning & Innovation är en av VINNOVAs uppgifter. Den 29:e januari ordnade VINNOVA en startkonferens för programperioden 2014-2020. Den innehöll flera presentationer med toppklassig information. Jag har nyligen refererat Urban Wass från Volvo nedan. Jag lovar återkomma med Ulric Ljungblad, Arcam AB som gav en bra presentation för perspektivet Små- och medelstora företag.

Fakta om Horisont 2020

Det nya forskningsprogrammet löper 2014 till 2020. Det har en budget på runt 80 miljarder euro. Programmet är indelat i tre prioriteringar:

  1. Spetskompetens. Denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.
  2. Industriellt ledarskap. Ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, skapa jobb och tillväxt.
  3. Samhällsutmaningar. Fokuserar på de stora samhällsutmaningar som EU och resten av världen står inför.

Inledande politikerprat

Utbildningsminister Jan Björklund markerade evenemangets betydelse. Han framhöll att Sverige med 4 % av BNP är ett av de länder som satsar allra mest på Forskning & Innovation. Statssekretaren Peter Honeth berättade att Sverige är rätt ensamt om att öka sin satsning på Forskning & Innovation i dessa tider.

Robert Jan Smits är Generaldirektör för EU Direktorat för Forskning & Innovation. Jan Smits sade: ”Swedish particiaption has been extremely strong in the Seventh Framework Programme.” Det får man hålla med om. Sverige har fått 1 500 Miljoner € till 4000 deltaganden. Vidare tog han upp några avgörande förändringar relativt föregående programperiod.

  1. Budgeten ökar med 30 %. Detta berodde bland annat på påtryckningar från forskare inkl. en petition undertecknad av 150000 forskare och att tre Nobelpristagare uppvaktade Barroso och van Rompuy i ett kritiskt skede.
  2. Programmet gäller Forskning & Innovation. Nu ska projekt kunna gå in i demonstrationsskedet i utveckling av nyheter.
  3. Förenklingar ska göra att det industriella deltagandet ökar.

 EU bidrag: Coordination of Collaborative Projects

EU bidrag Horisont 2020 EU projekt

Professor Danica Kragic, KTH, KTH:s bild

Professor Danica Kragic, KTH var en av de som utmärkte sig genom mycket hög kvalitet på presentationen. Hon byggde på personlig erfarenhet. År 2004 bestämde hon sig för att bli koordinator för ett stort projekt. Ansökan hade deadline två år senare så hon hade tid att bygga ett partnerskap av högsta kvalitet.

Det var inte lätt att hitta bra partners. Det är sådana som tror på projektidén. Helst bör förstås varje partner förena också alla andra goda egenskaper i en person. De ska vara ‘doers’, visionära, strukturerade och pålitliga. Det ska vara människor som verkligen vill samarbeta utan att de är Dina nära vänner. Det får inte heller vara sådana som har fler järn i elden än de klarar att sköta mycket bra.

En koordinator för projekt ska vara en bra administratör men koncentrera sig på vetenskap inte på administration. Det gäller också att:

  1. Inte överarbeta administrationen genom möten och pappersarbete. Bra människor vet i allmänhet vad de ska göra.
  2. Motivera människor i stället för att försöka tvinga dem
  3. Välja reviewers klokt

Den som jobbar bra med projekt får mer jobb. Danica ser så ung ut på håll, så jag tvivlar på att hon var Professor redan innan jobbet som projektkoordinator. Som en följd av bland annat hennes första projekt har det blivit sju nya projekt. Några är redan avslutade. Men 5 pågår och Danica Kragic koordinerar ett av dem.

EU bidrag för små- och medelstora företag

Sverige är mycket framgångsrikt på EU:s Ramprogram för Forskning & Utveckling. Men Sverige är relativt sett inte alls framgångsrikt på programmen för små och medelstora företag. Moderatorn sökte skapa diskussion kring detta. Brendan Hawdon frö EU-Kommissionen skulle framhålla möjligheterna och att Irland lyckats mycket bättre. Karin Aase för VINNOVA skulle meddela ett svenskt perspektiv.

Det var helt enkelt så att VINNOVAs stödprogram normalt var bättre för svenska företag än EU-programmen för innovationer i svenI flera andra länder är det dåligt med nationellt stöd för utveckling av innovationer. Irland hade lyckats få relativt hör andel EU pengar genom att kräva att företagen först skulle söka EU-pengar innan de kunde få iriskt stöd. På så sätt torde det totala stödet till ett alnd bli högre. Men hur stor andel av innovationerna kommer då att tappa fart och bli utslagna i konkurrensen.

EU:s nya SME Instrument är betydligt bättre för små- och medelstora företag än EU:s tidigare stöd. Jag har skrivit en jämföresle mellan detta och VINNOVAs Forska & Väx, som Du kan ta del av här

Här är en artikel om SME Instrument Fas 1.

Här är en artikel om SME Instrument Fas 2.