Kategorilista: Svenska Stöd

Klimatklivet, bidrag för klimatinvesteringar

Klimatklivet har givit bidrag med 10 – 100 % De första tilldelningarna ur Klimatklivet är klara. Under 2015 delades 123 Mkr ut till organisationer. Alla organisationer kan söka men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på CO2 utsläppen. För 2016, 17 o 18 ska vardera 600 Mkr delas ut. Ska Din …

Fortsätt läsa »

Bidrag Lokal Vattenvård minskar övergödningen o medfinansierar Interreg

Interreg IVA

Bidrag LOVA blir max 75 Mkr 2014 LOVA-bidrag ska minska övergödningen. De är högst 50 % av godkända kostnader för Lokala Vattenvårdsprojekt som minskar övergödningen. Pengarna kan också användas som delfinansiering i EU-projekt. M/s Latrine i videon är ett sånt exempel. Det är en del av Interreg IV A projekt på det gränsöverskridande programmet Öresund-Kattegatt …

Fortsätt läsa »

Bidrag som brukar ta slut kvickt: Affärsutvecklingscheckar för Produktutveckling eller Internationalisering

Bidrag till affärsutveckling Under februari 2014 kan företagare ansöka om Affärsutvecklingscheckar för utveckling av vara eller tjänst eller för Internationalisering.  Mer information om Affärsutvecklingscheckarna kommer på Tillväxtverkets hemsida i mitten av februari. Där hittar Du redan nu viss information på Tillväxtverkets hemsida. Nedan har jag gjort ett utdrag för att hjälpa Dig bedöma Era möjligheter.hittar Du information som hjälper …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «