Klimatklivet, bidrag för klimatinvesteringar

Klimatklivet har givit bidrag med 10 – 100 % De första tilldelningarna ur Klimatklivet är klara. Under 2015 delades 123 Mkr ut till organisationer. Alla organisationer kan söka men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på CO2...

Miljödriven tillväxt för enskilda företag

Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt för enskilda företag stödjer två områden: Miljödriven affärsutveckling Upphandling Just nu finns möjlighet söka upp till 250 000 kr i stöd fram till 30/10. I våras hjälpte jag enett miljöinnovatiosnföretag att ta hem detta...

Bixia miljöfond också för miljöinnovationer

Bixia miljöfond kan stödja innovativt miljöearbete. Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare som har bildat Bixia Miljöfond. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ger mer närproducerad och förnybar el i...