Bixia miljöfond också för miljöinnovationer

Bixia miljöfond kan stödja innovativt miljöearbete. Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare som har bildat Bixia Miljöfond. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ger mer närproducerad och förnybar el i...

Produktutveckling i små företag 2012

Produktutveckling i små företag stödjer små företag för att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Programmet har 2012 en budget på 85 miljoner kronor. Maxbeloppet höjs från 500 000 kr till 800 000 kr. Tillväxtverket behandlar ansökningarna och fattar...

Bygginnovationen satsar medel för miljöinnovation

Bygginnovationen kan stödja miljöinnovationer med pengar. Bygg- och Fastighetssektorn har varit en av de viktigaste för utveckling av miljöinnovationer. VINNOVA satsar 10 miljoner kronor under 2012-2014. Klicka här för mer info! Detta ska främja svensk...

Inlandsinnovation AB gör sina första investeringar

Inlandsinnovation AB är ett nystartat statligt riskkapitalbolag. Helt rätt att öka tillväxtpotentialen för företag i norra Sveriges inland! De främsta möjligheterna att för utveckla inlandet kommer genom resurser som redan f inns där. Viktigast är innovativa människor...