Bixia miljöfond kan stödja innovativt miljöearbete. Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare som har bildat Bixia Miljöfond. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ger mer närproducerad och förnybar el i Norden. I år fick bland annat El av kraftvärme stöd.

Det var Roger Reinestrand i Molkom som fick 85 000 kronor för sitt arbete med utvecklingen av en prototyp av en specialtillverkad värmeväxlare. Den ska kunna generera el från spillvärmen vid värmeproduktionen för kraftverkets eget elbehov och även kunna skicka ut ett överskott på elnätet.

Nästa ansökningsomgång är 2012-09-30. I fonden finns cirka 300 000 kronor. Då är prioriteterna:

  1. Pilotprojekt och demonstrationsanläggningar för energieffektivisering i egnahemsvillor, fordon/förnybar energiteknik. Gärna med fokus på mikroelproduktion.
  2. Förstudier och projektering för småskalig vattenkraft (kraftverk upp till 1500 kW) och vindkraft samt solenergi.
  3. Verksamhetsutövare som önskar bilda kooperativ eller ekonomiska föreningar för förnybar energiproduktion.
  4. Inventeringar, utredningar, dokumentationer och publikationer om förnybara energikällor som (samt) kan belysa nya aspekter av förnybara energikällor.
  5. Ungdomar som söker stöd till projekt inom energiteknik och utbildningsverksamhet.

Varje månad går 45 öre av Bixias privatkunders fasta årsavgift till Bixia Miljöfond. Sammanlagt blir det cirka en miljon kronor om året. Pengarna i fonden går till insatser som gynnar utvecklingen av elproduktion från förnybar el från exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. På så vis är alla Bixias privatkunder med och bidrar till mer förnybar energi utan extra kostnad.

Bixia delar ut pengar ur fonden till bland annat projekteringskostnader vid utbyggnad av förnybar energi- och bränsleproduktion, energieffektivisering, utveckling och utbildning inom miljövänlig teknik samt ungdomsverksamhet inom ovanstående områden.

Alla  kan ansöka om medel från fonden. Men Bixia Miljöfond stöder inte rena investeringskostnader, till exempel ansökningar om stöd för att betala ett vindkraftverk. Bixia miljöfonds hemsida