Skogsrikets första konferens var ett avstamp för en 4-årig satsning på innovation och hur fler jobb ska skapas på landsbygden med skogen som bas.

Skogsstyrelsens (SKS) Generaldirektör Monika Stridsman (Bild Carl-Johan Eriksson) berättade att SKS får 10 Nkr/år för att stärka rådgivningen och 10 Mkr/år för Väx med Skogen. Medlen ska funger som katalysator för utveckling med skogen som grund.

Med Matlandet har Sverige skapat ett momentum krin mat i Sverige, Förhoppningen är nu att det ska gå lika bra för skogen. Det här är budgetpengar, ej EU-pengar. Stödet är upp till 100 % av godkända kostnader. Första Deadline är 1/4. Beslut kommer 3-6 månader efter ansökan. Read the rest of this entry »