Crowdfundingprojekt som bidrar till utveckling av internet-infrastrukturen eller användningen av Internet kan få förstärkt stöd genom  .se/Internetfonden. Fonden har inlett ett samarbete med Funded by me.

Internetfonden vill stötta fenomenet crowdfunding. Principen är enkel: ett projekt som uppnått  50% av sin crowdfunding finansiering på FundedByMe kan få en garanti om full finansiering av fonden.

Funded by me har lovat att mottagare av vårt Nyhetsbrev EU-Peng kommer att presenteras under Redaktionensval på Funded by mes hemsida.