Produktutveckling i små företag stödjer små företag för att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Programmet har 2012 en budget på 85 miljoner kronor. Maxbeloppet höjs från 500 000 kr till 800 000 kr. Tillväxtverket behandlar ansökningarna och fattar löpande beslut under 2012.

Företagen ska stå för minst 50 procent av totala godkända utvecklingskostnader i kontanta medel och kan erhålla mellan 100 000 kr och 800 000 kr. För tjänsteutveckling kan bidraget vara mellan 50 000 och 800 000 kr. Eget arbete hos företagets personal kan inte utgöra medfinansiering.

Det sökande företaget får ha högst 50 anställda. Om det företaget ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen vara högst 250 st. Omsättning ska vara minst 1 Mkr – för tjänsteutveckling eller 2 Mkr för utveckling av varor och ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen och kommersialiseringen.

Företaget ska ha stor tillväxtpotential. Det ska ha 2 eller fler anställda och en omsättning på 2 miljoner kronor om man är ett varuproducerande företag och 1 miljon kronor i omsättning om man är ett tjänsteföretag företag och 2 anställda. Det är bara företag som uppfyller dessa kriterier som kan få stöd från programmet. Tillväxtverkets bidrag, plus eventuellt andra offentliga bidrag får inte överstiga 50 procent av kostnaderna.

Programmet genomförs i samarbete med 15 stycken så kallade partnerskap, mer information genom Tillväxtverket, länk nedan..

Partnerskapen informerar om programmet, vägleder och bistår företagen med ansökan om stöd. Partnerskapen priorieterar även ansökningarna och skickar förslag till beslut till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har vidare information om programmet.

Information om fjolårets utlysning hittar Du här!