Bidrag till produktuveckling i små företag
 finansieras genom Tillväxtverket. Programmet ska öka tillväxten i små företag. Bidraget avser externa kostnader för utveckling av varor och tjänster. Bilden är av DanielJordahl från Flickr.

Företagen ska själva stå för minst 50 procent av totala godkända utvecklingskostnaden ikontanta medel. Det kan få mellan 100 000 kr och 500 000 kr. För tjänsteutveckling kan bidraget vara mellan 50 000 och 500 000 kr. Eget arbete av företagets personal kan inte vara medfinansiering. Klicka här för mer om reglerna för detta stöd.
Sökande företag ska ha minst två halvtidsanställda och högst 50 anställda. Det får inte vara del av koncern med mer än 250 anställda. Företaget ska omsätta minst – 1 Mkr – för tjänsteutveckling eller 2 Mkr för utveckling av varor. Det ska ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen och kommersialiseringen. Företaget ska ha stor tillväxtpotential.
Det finns ganska speciella regler om vilka kostnader som godkänns för delfinansiering i programmet. Läs först på vid länkarna nedan!

 

Länk till stödreglerna:http://www.almi.se/Global/J%c3%b6nk%c3%b6ping/Dokument/2011%20v%c3%a5r/Villkor%20PU%20bidrag%202011.pdf