LIFE, EU:s miljöfond det är dags nu

LIFE: Bidrag ur EU:s miljöfond, det är dags nu Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Vi har tidigare refererat den nya LIFE...

LIFE+ 2013

Att stödja miljöinnovationer är en del av EU:s miljöpolitik. LIFE+ är rent formellt EU:s program för att finansiera utveckling och genomförande av EU:s miljöpolitik. I år har Naturvårdsverket återigen genomfört en informationsdag om utlysningens miljödel. LIFE+ har...

Dags att sätta igång för LIFE+

EU-Kommissionen har publicerat en preliminär tidtabell 2013 för LIFE+. För att göra en bra ansökan är det klokt att börja nu, dvs. sex månader före deadline. 2013-02-12: EU publicerar årets call i Official Journal 2013-06-25: Deadline för att lämna ansökan till...