Staten har genom Tillväxtverket beviljat stöd för fördjupad information om vissa eu bidrag för Miljöteknik. Till min förvåning ingår inte möjligheterna inom Landsbygdsprogrammet i denna information. Endast publika och halvpublika organisationer kunde söka om stödet. Enterprise Europe Network har sedan tidigare i uppdrag att lämna övergripande information om eu bidrag.

De olika organisationerna arbetar på skilda sätt med detta. Cleantech Östergötland valde att anlita oss för att informera om möjligheterna med LIFE+ programmet. Andra organisationer har inte valt någon specialist på ansökningar för miljöinnovationer för denna information.

I bland annat Jönköpings län finns små medel för konsultstöd för att ett företag ska få hjälp med de första stegen mot att ta fram en vinnande projektidé. I flera andra områden har de som fått projekten anställda personer som lämnar information. Det kan tex. vara specialister på EU: Forsknings- och Utvecklingsprogram.

Som en del av vår marknadsföring har vi publicerat över 1100 artiklar om miljöinnovation och eu bidrag på våra sajter. Dessutom har vi sänt Nyhetsbrev till de som anmält intresse av dessa ämnen. I och med denna statliga satsning reducerar vi vårt arbete med information. Men självstudier på denna sajt är nog det mest effektiva sättet att skaffa sig en överblick av vilka möjligheter som finns.

Ring gärna om Du vill tala om möjligheter till EU bidrag för Er organisation. Vår konsult och VD Erik Sandström når Du på 070-2994762.