EU-Kommissionen har publicerat en preliminär tidtabell 2013 för LIFE+. För att göra en bra ansökan är det klokt att börja nu, dvs. sex månader före deadline.

  1. 2013-02-12: EU publicerar årets call i Official Journal
  2. 2013-06-25: Deadline för att lämna ansökan till svenska myndigheter.
  3. 2013-07-05: Deadline för att Sverige ska lämna ansökan vidare till EU.
  4. 2014-06-01: Tidigaste dag för att starta projekt.