Att stödja miljöinnovationer är en del av EU:s miljöpolitik. LIFE+ är rent formellt EU:s program för att finansiera utveckling och genomförande av EU:s miljöpolitik. I år har Naturvårdsverket återigen genomfört en informationsdag om utlysningens miljödel. LIFE+ har också en del för Naturvård och Biologisk mångfald som haft en separat informationsdag tidigare.

I fjol gav det mellan 365000 och 2,7 M€uro i stöd till projekt med småföretag. Min första krönika för i år i Uppfinnaren & Konstruktören om ClimateWell AB kan Du läsa här.

Om Du vill kolla utlysningen så gå till EU:s sida för Call for proposals