Dags att sätta igång för LIFE+

EU-Kommissionen har publicerat en preliminär tidtabell 2013 för LIFE+. För att göra en bra ansökan är det klokt att börja nu, dvs. sex månader före deadline. 2013-02-12: EU publicerar årets call i Official Journal 2013-06-25: Deadline för att lämna ansökan till...

Dags sätta igång för Intelligent Energy

EU-Kommissionen har meddelat tid för årets informationsdag om Intelligent Energy. Det blir den 23/1 nästa år och det går att anmäla sig från början av december. Det är troligt att utlysningen blir ungefär samtidigt och deadllin i mitten av maj.,Det innebär ett mycket...

EU-bidrag för forskning & utveckling nästa år

Nästa år delar EU:s Sjunde Ramprogram Forskning & Utveckling ut 8,1 miljarder € som EU-bidrag. Programmet är den näst största finansiären av forskning & utveckling i Sverige. Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna på det programmet. Sverige tar mer...

Svensk succé för EU-bidraget NER300

Sverige är överlägset bästa land i EU i årets omgång av NER300. Sverige har fått fyra ansökningar bland de bästa 16 projekten för förnyelsebar energi. Det är en sanslös succé, nära 10 ggr Sveriges nationella andel för E-projekt. NER300 är ett av världens största...