Sverige är överlägset bästa land i EU i årets omgång av NER300. Sverige har fått fyra ansökningar bland de bästa 16 projekten för förnyelsebar energi. Det är en sanslös succé, nära 10 ggr Sveriges nationella andel för E-projekt.

NER300 är ett av världens största finansieringsprogram för innovativa kommersiella demonstrationsprojekt för förnybar energi. Det gäller bioenergi, solenergi, geotermisk energi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft samt Smarta nät och miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 (CCS).

Den första omgången av NER300 finansieras av försäljningen av 200 miljoner utsläppsrätter. Det ska ge mellan 1,3 och 1,5 miljarder euro, dvs mer än 10 miljarder kronor, att fördela på ett tjugotal projekt. Varje land får högst tre projektstöd. NER300 ger möjlighet att få 50 procent av merkostnaderna jämfört med kostnader för en konventionell anläggning. Projekten ska innehålla relativt små risker samtidigt som de ska ha tagit utvecklingssteg som tidigare inte har visats i den skalan.

Sverige, genom Energimyndigheten, lämnade nio svenska ansökningar, till Europeiska kommissionen och Europeiska Investeringsbanken. De avser svenska storskaliga demonstrationsprojekt kring bioenergi, vindkraft och Smarta Nät. Nästa steg är att EU-kommissionen, beroende av bl a tillgängliga medel, fattar beslut om vilka av de utvalda projekten som blir beviljade stöd, vilket förväntas ske i slutet av 2012.

De fyra topprankade projekten som kan få stöd är:

  • Vindpark Blaiken – Blaiken Vind AB inom kategorin ”Onshore-vindturbiner optimerade för kallt klimat (kompatibla med temperaturer under -30 C och för svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW”.
  • Pyrogrot – Billerud AB inom kategorin ”Lignocellulosa till intermediära fasta, vätskeformiga eller slurryformiga bioenergibärare via pyrolys, med en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år”. Slutprodukten är pyrolysolja.
  • Smart Grid Gotland – Gotlands Energi AB inom kategorin ”Förvaltning och optimering av förnybar energi och optimering för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö, med betoning på vindkraft(Smarta Nät): 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät”.
  • GoBiGas 2 – Göteborgs Energi AB inom kategorin ”Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100GWh elektricitet per år”.

EU:s sajt NER300

Energimyndighetens pressmeddelande