Nästa år delar EU:s Sjunde Ramprogram Forskning & Utveckling ut 8,1 miljarder € som EU-bidrag. Programmet är den näst största finansiären av forskning & utveckling i Sverige. Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna på det programmet. Sverige tar mer än sin nationella andel på det.

I början och mitten av juli utlystes ca 60 nya call. För miljö finns ett call på 248 miljoner €uro. Det är indelat i fem utmaningar som ger totalt minst 25 projekt. Det är tvåstegsansökningar med första deadline 10:e oktober. Det innebär att sökanden först skriver förslag till projekt. Därefter bjuder EU in de bästa förslagen att göra fullständiga ansökningar. Därmed besparas mycket arbete för sökanden som sannolikt inte vinner stöd. Särsklit intressant är s.k Eco Innovative demonstration projects. 

I denna utlysning är sammanlagt 4,8 miljarder euro öronmärkta för tematiska forskningsprioriteringar. Industriella uppfinningar får stöd genom marknadsnära verksamhet som pilotprojekt, demonstration, standardisering och tekniköverföring. Småföretagen får närmare 1,2 miljarder euro. Därav finns minst 970 miljoner euro till småföretag inom de tematiska forskningsprioriteringarna. Resten är inom särsklida småföretagsprogram. Dessa har deadline 15:e november.

Det finns betydande möjligheter att hitta medel för företag. Men det är inte så lätt att hitta dem. Kolla själv på Participant portal nedan! Vill Ni ha hjälp att förstå vilka mösjligheter som finns för Er så hör av Er.

EU presenterar utlysningarna på sin Participant Portal