Även i år ger EU bidrag för demonstration av miljöteknik Sjunde Ramprogrammet för Forskning & Utveckling. Den 10 juli lanserar EU de sista utlysningarna i programmet, FP7. Budgeten på ca 8 miljarder euro är hittills den största sedan starten. Men redan nu finns orientation papers attt tillgå. Vår bild från Arkimedes teknikpark i Syrakusa visar en modell för test av dennes hypotes.

I miljöutlysningarna finns ett särskilt fokus på miljöteknik i Eco-innovative demonstration projects. Det är en två-stegsutlysning. Det innebär att man först gör en förneklad ansökan som bedöms av EU och EU återkommer sedan om man vill ha en fullständig ansökan om projektet. Syftet är att stödja miljöinnovationer som ännu inte har nått en marknad. Projekten ska gälla utveckling före kommersialisering.

Det kan gälla teknisk och ekonomisk utvärdering av prototyper eller styrsystem, uppskalning från laboratorie eller pilotskala till praktisk skala eller styrsystem. Transfer av teknologi, utbildning eller standardisering tillsammans med EU:s standardiseringsorgan kan också ingå. Minst 30 % av EU-bidraget ska gå till små- och medelstora företag.

Här hittar Du ett orientation paper för miljö om utlysningarna.