EU-Kommissionen har meddelat tid för årets informationsdag om Intelligent Energy.

Det blir den 23/1 nästa år och det går att anmäla sig från början av december. Det är troligt att utlysningen blir ungefär samtidigt och deadllin i mitten av maj.,Det innebär ett mycket pressat schema för den som vill göra en ansökan.

Intelligent Energy är ett bra EU-bidrag. Det kunde 2012 ge upp till 75 % stöd i huvudsak för att sprida Best practice-lösningar. Vi får se vad det blir 2013. Bild från EU-Kommissionens sida.

Målen för IEE2 är att bidra till en säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa. Programmet har 730 M€ som fördelas över perioden 2007-2013. Medlen är projekt för:

 • Effektivare energianvändning och energibesparing (SAVE), särskilt för industri och byggnader samt för energiförbrukande produkter.
 • Nya och förnybara energikällor (ALTENER), med en diversifiering av energikällor och stöd till integration av nya och förnybara energikällor
 • Effektivare energianvändning och nya och förnybara drivmedel i transporter (STEER)
 • Integrerade initiativ där energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs i flera samhällssektorer och/eller nya instrument, verktyg och aktörer finns med i en och samma åtgärd.

Prioriteterna definieras närmare i varje års utlysning. Till nästa år bedömer jag att man kommer att satsa hårdare på de teman somsom tas upp under rubrikerna ”What remains to be done” i Performance Report 2007-2011.

 • För byggnader behöver marknaden bli mycket mer effektiv för energianpassning
 • För produkter och konsumenters beteende behövs i första hand åtgärder för innovativa produkter och för att stödja konsumneter som vill ändra sitt beteende med kunskap om hur det kan gå till.
 • För åtgärder i industrin behövs främst olika sätt att föra ut system för energistyrning och energibokslut.
 • För El från förnyelsebara resurser framhåller rapporten många behov. Inte minst satsningar för att klara EU:s 2050 mål
 • För förnyelsebar värme och kyla är ett prioriterat område lokalt och regionalt anpassade satsningar.
 • För småskaliga tillämpningar för förnyelsebar energi är det främst byggnads och fastighetssektorn som ska prioriteras.
 • För bioenergi behöver mycket göras på policy-nivå. Viktigt är bla integration av olika leveranskedjpr. Skogs och energisektorn behöver utvecklas vidare för att undvika onödigt spill och effektivt utvinna energin..
 • För transporter (STEER) behövs mer lokala aktivitetter. Det gäller att utveckla fossilfria transoprter, och förbättra kopplingen mellan långdistansfrakt och lokala transporter, samt palnering och integrerade lösningar för att kkomma till rätta med utveckliökningen av tansporter.
 • För byggnader ska projekt bla. leda till bättre förutsättningar för byggander med nära noll i energiflrbrukning.

Om Du vill ha hjälp med ansökan eller bara prata om detta EU-stöd så kontakta Erik Sandström, tel: 070-2994762 eller epost info@ecoinnovation.se .

OBS: Ovan är ett litet utdrag ur rapporten. Är Du riktigt intresserad ringer Du mig eller studera själv på Kommissionsn EU-Kommissionens sajt för Intelligent Energy