Kategorilista: EU-bidrag

EU-finansiering i allmännhet och särskilt för innovatiooner när det gäller miljön

LIFE, EU:s miljöfond det är dags nu

LIFE tidsplan

LIFE: Bidrag ur EU:s miljöfond, det är dags nu Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Vi har tidigare refererat den nya LIFE -förordningen, Klicka här! Förordningen ska genomföras genom fleråriga …

Fortsätt läsa »

SME Instrument – dags att jobba för EU-bidrag

SME Instrument – dags att sätta igång EU bidraget för små och medelstora företag har som vi skrivit klart förbättrats. Det kan i vissa fall till och med vara bättre än svenska Forska & Väx för utveckling av innovationer. Detta stöd genomförs i tre faser. För fas 1 gäller en mycket enkel ansökan. Årets första …

Fortsätt läsa »

Bidrag Lokal Vattenvård minskar övergödningen o medfinansierar Interreg

Interreg IVA

Bidrag LOVA blir max 75 Mkr 2014 LOVA-bidrag ska minska övergödningen. De är högst 50 % av godkända kostnader för Lokala Vattenvårdsprojekt som minskar övergödningen. Pengarna kan också användas som delfinansiering i EU-projekt. M/s Latrine i videon är ett sånt exempel. Det är en del av Interreg IV A projekt på det gränsöverskridande programmet Öresund-Kattegatt …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «