Erasmus för unga företagare är ett gränsöverskridande utbytesprogram. Det ger  blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra lander  som deltar i utbytesprogrammet. Vistelsen finansieras delvis av EU. Lär av den korta filmen hur det fungerar!

En ny företagare får vistas hos en erfaren företagare i ett annat land, och skaffa sig praktisk kunskap. En värdföretagare får genom programmet nya nätverk och nya perspektiv på sin verksamhet samt möjlighet att lära mer om andra marknader och samarbeta med utländska partners.

Den unga företagaren i programmet

Företag eller affärsverksamhet kan finnas i vilken bransch som helst. Det finns ingen åldersgräns för deltagarna, det är företaget som ska vara ’ungt’, dvs högst 3 år.

Nyföretagaren får en månadsersättning inkl. resa o traktamentet som motsvara kostnadsläget i resp. land. Den som åker till Sverige får 950 € medan den som åker till Albanien får 530 €/ månad. Deltagare ska

  • Ha en konkret projekt- eller affärsidé som beskrivits i en affärsplan, men behöver ännu inte ha startat företaget.
  • Vara motiverade att engagera sig i samarbete med värdföretagare i ett annat deltagande      Land. Det gäller att bladn annat att bidra till utvecklingen av Värdföretagarens      affärsverksamhet med färdigheter och kunskaper.
  • Komplettera      finansieringen från programmet enligt behov för att täcka kostnader för      utlandsvistelsen.

ERASMUS för unga företagare är flexibelt

För att använda programmet måste man först hitta en värdföretagare.  Den unga företagaren och värdföretagaren kommer överens om arbetet och lärlingsprojektet. De träffar också ett kvalitetsåtagande. En ung företagare bör också träffa ett finansieringsavtal med sin lokala kontaktpunkt.

Vistelsen utomlands kan vara totalt en till sex månader inom en period på tolv månader. Den kan delas upp i ett antal korta tidsperioder (på minst en vecka per gång).